aneb kterak nastavit fázový závěs s SAA1057.

Nejedná se o přesný návod jak něco postavit. Spíše se jedná o polotovar, použitelný pro sestavení fázového závěsu s SAA1057 co nejlaciněji.

Zapojení je uvedeno jen co se týče připojení PIC12C508A k SAA1057, nejsou zakresleny součástky nutné pro práci SAA1057 ani VCO. Zapojení SAA1057 lze nalézt v jeho pdf souboru, dostupném na http://www.philips.semiconductors.com/ a nemá vliv na činnost PIC12C508A firmy Microchip.

Tak jak je program uveden, jen přečte stav jumperů JP3, JP4, JP5 a dle nich nastaví jednu s osmi frekvencí, které se dají změnit přepsáním ve zdrojovém souboru jak je v něm uvedeno. Tedy PIC12C508A po připojení napájení jen nastaví konfigurační slovo, frekvenci a usne. Dále již nedělá nic. Tak jak je program napsán je tedy vhodný především pro generování přesných požadovaných frekvencí tam, kde by výroba netypického kmitočtu krystalu vyšla draze atp. Protože SAA1057 je řízen krystalem (4MHz) a frekvence je odvozována z jeho kmitočtu, je výsledná frekvence přesná taktéž (pokud je PLL zavěšen). Na kmitočtu použitém pro PIC12C508A prakticky nezáleží a tak běží s interním RC oscilátorem, čímž zbyly piny GP4 a GP5, nyní použité jako vstupy pro nastavení jedné z osmi frekvencí pomocí jumperů.

Program PLL2.ASM si můžete stáhnout ZDE. Pokud ještě potřebujete kompilátor, kterým program zkompilujete do výsledného HEX souboru, navštivte http://www.microchip.com/ a stáhněte si MPASM. Pokud se ptáte, proč zde není program přeložen, pak věřte, že je to jen z toho důvodu, že nemůžeme vědět, jaké frekvence budete generovat, který vstup SAA1057 použijete atd. Takže je nutné si minimálně přečíst poznámky ve zdrojovém souboru a změnit označené hodnoty na Vámi požadované.